A délvidéki Maradék példája csángó-magyaroknak

Az évszázadok során a mindenkori román állam minden eszközt (tanügyet, egyházat stb.) bevetett a magyar tudatú és nyelvű, katolikus vallású moldvai csángó népcsoport teljes beolvasztására. Most a koronavírus-járványt is kihasználják a jogtiprásra.
Fotó: MTI, illusztráció


2020. július 3. péntek, 11:16 perc   

Az évszázadok során a mindenkori román állam minden eszközt (tanügyet, egyházat stb.) bevetett a magyar tudatú és nyelvű, katolikus vallású moldvai csángó népcsoport teljes beolvasztására. Most a koronavírus-járványt is kihasználják a jogtiprásra.

A napokban mi is beszámoltunk arról a szomorú hírről, miszerint a moldvai csángók nem tarthatták meg a június végi bákói magyar miséjüket.

Mariut Felix, a magyar miséken szolgálatot teljesítő forrófalvi római katolikus plébános magyarázata szerint a jászvásári püspökség döntött arról, hogy elmarad a júniusi mise, mert kicsi az erre kijelölt bákói templom, és nem biztosíthatók benne a megfelelő feltételek. A pap szerint járványügyi szempontból az is veszélyt jelent, hogy a magyar misére több faluból érkeznek hívek, és így nagyobb területen terjedhet a betegség.

Ismerjük honnan fúj a szél. A magyar nyelv szisztematikus elnyomásával, üldözésével, használatának akadályoztatásával a cél, e keleti végeken élő, a magyar kultúra egy értékes darabkáját őrző néptöredék beolvasztása, eltüntetése.

Megoldás, kiút a bajból biztos van. Több is. Egy közülük az alábbi példa lehet. Megfontolandó.

Ugyanis a csángók ellen irányuló számtalan jogsértés hallatán, rendre felevenedik bennem egy Czakó Gábor által papírra vetett történet, melyben egy délvidéki magyar katolikus közösség hasonló problémákkal küzdött, mint a moldvai magyar csángók, nem volt papjuk, aki magyarul misézett volna. A történet ekképpen folytatódik, a mesélő szavaival: "Ez a falucska minálunk van, a Délvidéken. A neve is elárulja, hogy maradék magyarok lakták, pár száz család a szláv környezetben. Mind nyakas magyar és katolikus.
- A nyakas az a kálvinista! - kottyantotta Szőlősgazda.
- Várja ki a sorát - intette le Szépasszony.
- Nos - vette visza a szót Márton úr -, Maradék község küldöttséget menesztett gyakovárra, a püspökhöz, hogy magyar ajkú papot kérjen, akinél gyónhatna, akinek prédikációját anyái és apái nyelvén hallgathatná. Strossmajer püspök főpásztori székében kijelentette, hogy amíg ő ott ül, addig Maradéknak magyar papja nem lesz.
- Márpedig lesz! - vágtak vissza az atyafiak.
- Nem lesz!
- Lesz!
- S lett? - kotyogott ismét Szőlősgazda.
- Hogyne lett volna! - felelte Márton úr.
- A maradékiak mind egy szálig Kálvin hitére tértek, s már azon az őszön papot választottak maguknak."

Van megoldás!?

Tinódi Lantos


Hírdetés