A székely zászló ügye az Európa Tanácsban

Nyílt levél Kelemen Hunor Szövetségi elnöknek


2016. június 25. szombat, 01:14 perc   

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Kongresszusának Monitoring Bizottsága június 28-án tartja soros ülését, amelyen napirendre tűzték négy székelyföldi polgármester beadványát a székely zászló ügyében. A levél tulajdonképpen a Székely Nemzeti Tanács álláspontja alapján kér vizsgálatot, a nemrég elfogadott úgynevezett zászlótörvény kapcsán.

A Képviselőház által elfogadott zászlótörvény – amint azt a tervezet nyilvánosságra kerülésekor is jeleztük – elfogadhatatlan a székely közösség számára, hiszen annak célja nem az, hogy a székely zászló szabad, a románnal egyenlő alkalmazását tegye lehetővé, hanem olyan korlátozó jogszabály, amely ellentmond a Románia által ratifikált Helyi Autonómia Európai Chartájának, ellentmond a hatályos közigazgatási törvénynek, sőt, Románia alkotmányát is sérti.

Ugyanakkor nem veszi figyelembe az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia elleni Bizottságának (ECRI) Romániáról szóló, 2014-es országjelentését, amely kitér a román hatóságoknak a székely jelképeket üldöző magatartására, és felszólítja Romániát, hogy alkalmazza az egyenlő elbánás elvét a román, illetve a székely nemzeti jelképek használatához való viszonyában.

Mindezen észrevételek jogosságát egyébként az elmúlt hónapok székely zászlót ért támadások a gyakorlatban is igazolták.

Most, a beadvány nyomán lehetőség nyílik a helyszínen tájékoztatni a Kongresszus Monitoring Bizottságát ezekre a visszásságokra, ezért arra kérjük az RMDSZ által delegált kongresszusi tagot – bár nem tagja a Monitoring Bizottságnak – vegyen részt a meghallgatáson, a lehetőségekhez mérten ismertesse a székely zászlót ért sorozatos támadásokat.

Ismételten felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az egységes jelképhasználat kifejezője annak, hogy Székelyföld egy és oszthatatlan, egységes az autonómia mozgalom, és egységes a székely nép az autonómia igénylésében.

Izsák Balázs

A Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvásárhely, 2016. június 23.

sznt.sic.hu

 


Kapcsolódó cikkek | Hírek
porno ankara tercume
Samsun Escort istanbul escort lida lida hacklink webmaster forumu