Az első és legnagyobb akadály melyet le kell küzdenünk az az elkeseredettség és a passzivitás

A fiatalok üzenete a Székely Szabadság Napján


2017. március 11. szombat, 17:54 perc   

Az idén Sorbán Attila Örs, az Erdélyi Magyar Ifjak elnöke az EMI, a Minta ifjúsági szervezet és a HVIM közös üzenetét tolmácsolta.

"Áldás békesség a székely népnek!

Ma itt az egykori Székelyvásárhelyen ismét több ezren gyűltünk ismét össze, hogy közösen követeljük a székely nép szabadságát.

Szabadságunk viszont nem jár ingyen. Célunkhoz hosszú és rögös út vezet és nem kicsiny hatalmak akadályoznak minket.

Tennünk kell azért, hogy a román állam betartsa majd százéves ígéretét és biztosítsa népünk számára az önrendelkezést. Azt az autonómiát mely leghatékonyabb és legfontosabb eszköze a megmaradásunkért folytatott munkának.

Védjük meg nemzettársainkat akik a román állam politikai boszorkányüldözésének áldozatai. Ne engedjük, hogy zavartalanul zaklathassák rendezvényeinket, művészeinket.

Mondjunk nemet Székelyföld ismételt feldarabolására és ne hagyjuk, hogy mondvacsinált gazdasági szempontok alapján beolvasszák a székely megyéket román többségű régiókba.

Vonjuk felelősségre azokat, akik felelősséggel tartoznak nekünk, hogy megtettek-e és megtesznek-e mindent népünk és a székely autonómia érdekében. Ne fogadjuk el, hogy az csak a kampányokban elharsogott szlogenekké süllyesszék.

Meg  kell védenünk intézményeinket, szervezeteinket és jogtalanul megvádolt vezetőinket, viszont ne hagyjuk, hogy bűnözők magyarságukkal takarózzanak.

Ragaszkodnunk kell anyanyelvünkhöz, kultúránk alapkövéhez, ne engedjünk a mindmáig tartó elrománosításnak.

Nagyobb hangsúly kell, hogy fektessünk a székely fiatalság nevelésére, mivel a román tanügyi rendszer, nem csak hogy nem adja át kultúránk értékeit megfelelőképen, hanem mintha nyugati exportra termelné ifjúságunkat. Ne feledjük el, hogy itthon maradásunk kulcsa az erős gyökerekben rejlik.

Sokan vagyunk ma itt, de tudjuk, hogy nem elegen ezért vigyük haza népünk szabadságvágyának az üzenetét és osszuk meg mindazokkal akik ma nincsenek itt, mert az első és legnagyobb akadály melyet le kell küzdenünk az az elkeseredettség és a passzivitás. Terjesszük ezt az üzenetet addig míg Székelyföld minden szegletéből ez árad és olyan hangos, hogy meg kelljen hallják úgy Brüsszelben mint Bukarestben.

Nem a történelem kerekén, vagy a nagyhatalmak kegyein áll megmaradásunk kulcsa, hanem a mi rajtunk!

Az Erdélyi Magyar Ifjak,

a Minta ifjúsági szervezetek,

és a Hatvannégy Vármegye Mozgalom nevében"


Kapcsolódó cikkek | Hírek
porno ankara tercume
Samsun Escort istanbul escort lida lida hacklink webmaster forumu