Elődök útmutató szellemi értéke a szejkefürdői unitárius találkozón

Úrvacsoraosztásos istentisztelettel és székelykapu-avatással adtak hálát Szejkefürdőn az unitáriusok az egyetlen erdélyi alapítású egyházért, amely négyszázötven éve áll Isten és ember szolgálatában.
Fotó: Barabás Ákos - szekelyhon.ro


2018. augusztus 12. vasárnap, 16:32 perc   

Úrvacsoraosztásos istentisztelettel és székelykapu-avatással adtak hálát Szejkefürdőn az unitáriusok az egyetlen erdélyi alapítású egyházért, amely négyszázötven éve áll Isten és ember szolgálatában.

Úrvacsoraosztásos istentisztelettel és székelykapu-avatással adtak hálát Szejkefürdőn az unitáriusok az egyetlen erdélyi alapítású egyházért, amely négyszázötven éve áll Isten és ember szolgálatában. - írja a Székelyhon

Az unitáriusok más felekezetű nemzettársaikkal és az amerikai testvéregyházközségek képviselőivel adtak hálát azért az erdélyi szellemi örökségért, amely 450 évvel ezelőtt alapot vetett a közösségben gyakorolt vallásszabadságnak, valamint az anyanyelv használatának. 

Az alsósófalvi rézfúvósok toborzójával, huszárfelvonulással és az országzászló átadásával indított együttlétről Simó Sándor székelyudvarhelyi lelkész-esperes így vall: „Ha valamikor szükség volt a hit látására, úgy most nélkülözhetetlen az Istenbe vetett bizalom. És nekünk, vallásos embereknek ezt tanítja meg a szejkefürdői unitárius találkozó. Azt a szellemiséget, amelyet megidéz a hely varázsa, ahol Dávid Ferenc egyházalapító püspökünk tanítása bennünk és általunk tovább él közösségeinkben.”

Csete Árpád homoródalmási lelkész, az Unitárius Lelkészek Országos Szövetségének elnöke igehirdetésében kiemelte, a hit Isten ajándéka minden unitárius számára. A küldetés vállalására, a konfirmációban tett fogadalom életre váltására buzdította az egybegyűlteket. Kívánta, a föld sójaként, a világ világosságaként legyen hűek a múlthoz, örökségükhöz.

bővebben: szekelyhon.ro


Hírdetés