Érettségi: a román nyelv miatt buktak el sokan Székelyföldön

Hargita megyében az érettségizőknek csak kevéssel több mint a fele kapott átmenő átlagjegyet az érettségin, a vizsgázóknak közel fele román nyelv és irodalomból nem ért el átmenő jegyet, hasonló a helyzet Maros megyében és Háromszéken is.
Fotó: B365.ro


2019. július 9. kedd, 12:18 perc   

Hargita megyében az érettségizőknek csak kevéssel több mint a fele kapott átmenő átlagjegyet az érettségin, a vizsgázóknak közel fele román nyelv és irodalomból nem ért el átmenő jegyet, hasonló a helyzet Maros megyében és Háromszéken is.

Hargita megyében 2228-an iratkoztak be idén az érettségire, közülük 100-an nem jelentek meg, a végül vizsgára jelentkező 2128 diák közül 1071-en értek el átmenő átlagot. Az átmenési arány – az óvások előtt – 50 egész 33 század százalék.

A tanfelügyelőség statisztikája szerint a vizsgázóknak közel fele román nyelv és irodalomból nem ért el átmenő jegyet.

Hargita megyében a legjobb eredményeket a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium diákjai értek el, ahol 90 százalék feletti volt a sikeresen érettségizők aránya.

A Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium érettségizői 81, az Octavian Goga Főgimnázium diákjai pedig 78 százalékban kapták átmenő jegyet.

Hargita megyében öt olyan középiskola van, ahol senkinek sem sikerült az érettségije: a szentegyházi Gábor Áron  Iskolaközpont, a gyergyóditrói Puskás Tivadar-, a csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre-, a székelykeresztúri Zeyk Domokos- és a borszéki Zimmethausen szakközépiskolák.

Több iskola is van Udvarhelyszéken, ahol egyetlen diáknak sem sikerült az érettségi vizsgája

A térségben a szentegyházi Gábor Áron Ipari Iskolaközpontban, valamint a székelykeresztúri Zeyk Domokos Műszaki Líceumban egyetlen tanulónak sem sikerült átmenőt írnia.
Székelyudvarhelyen a legjobb eredmények a Tamási Áron Gimnáziumban és a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégiumban születtek, mindkét tanintézményben a tanulók több mint 75 százaléka sikeresen vette az akadályokat.

A szakközépiskolák mutatói a leggyengébbek: a Kós Károly Szakközépiskolában az óvások elbírálása előtt 22,8 százalékos az átmenési arány, az Eötvös József Szakközépiskola 74 tanulójából mindössze hétnek sikerült a 6-os átlagot elérnie, ez 9,45 százalékos átmenést jelent, a Bányai János Műszaki Szakközépiskolában 8,51 százalék a sikeresen vizsgázók aránya, ez azt jelenti, hogy a 47 tanulóból csak 4 tudta letenni az érettségi vizsgát.

Gyengén teljesítettek a Maros és Kovászna megyei diákok is

Az országos átlagnál gyengébb az átmenési arány az érettségin Maros és Kovászna megyében is.

Kiss Imre főtanfelügyelő kifejtette, a Kovászna megyei érettségizőknek a román nyelv és irodalom írásbeli ment a legrosszabbul. Hozzátette, évek óta valahol az országos átlag alatt, vagy ahhoz nagyon közel teljesít Kovászna megye, ami semmiképpen nem lehet kielégítő eredmény. Az óvások előtti eredmény szerint Kovászna megyében 58,41 század százalékos az átmenési arány, ez egy százalékponttal rosszabb az érettségi tavalyi, hasonló fázisában mért eredményénél.

Kovászna megyében 1147 érettségiző vett részt a vizsgasorozaton, közülük 670-nek sikerült az érettségije, 476 vizsgázó pedig nem tudta megszerezni az átmenéshez szükséges 6-os átlagot. Maros megyében 60,86 század százalékos az átmenési arány, ami közel hét százalékkal marad el az országos átlag eredményétől. A megyében 3488-an iratkoztak fel összesen az érettségi vizsgára, közülük 3332-en jelentek meg, 2028 diáknak sikerült az érettségije. Színtízes eredménnyel csak egy diák, Petru David, az Egyesülés Nemzeti Kollégium tanulója végzett. (Forrás: Marosvásárhelyi Rádió, Székelyhon)


Hírdetés