Ingyenes telekkönyvezés Csernátonban

Fontos, hogy mindenki jelentkezzen, akkor is, ha egyénileg már elkészítette a telekkönyvezési dokumentációt.
Fotó: 3szek.ro


2019. július 9. kedd, 21:35 perc   

Fontos, hogy mindenki jelentkezzen, akkor is, ha egyénileg már elkészítette a telekkönyvezési dokumentációt.

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően megyénkben két községet – Csernátont és Málnást – teljes egészében ingyen telekkönyveznek, beleértve a bennvalókat, az erdőket, legelőket, közterületeket, utakat is – tudtuk meg Varga Elemértől, Csernáton Polgármesteri Hivatalának kataszteres szakemberétől, aki azt is elmondta, az erre vonatkozó keretszerződést 2017 végén írták alá az illetékesek a licitet megnyerő bukaresti Topo Exim céggel.

Csernáton községben múlt év júniusában a cég szakemberei elkezdték a bennvalók felmérését, amit idén fejeznek be. Az adatok számítógépbe kerülnek. A munka hatalmas volt, hiszen 11 461 hektár terület tartozik a község közigazgatási területéhez.

Az adatgyűjtés május elején Ikafalván, majd Albisban kezdődött el. Alsócsernátonban június 17-től július 15-ig tart a telekkönyvezéshez szükséges iratok begyűjtése.

Az érintetteknek hétfőtől péntekig 9–16.30 óráig a községháza melletti turisztikai tájékoztató irodába kell vinniük a tulajdonjogot bizonyító bármilyen eredeti dokumentumot, telekkönyvet, hagyatéki iratot, birtoklevelet, bírósági végzést, adásvételi szerződést stb. Ugyanakkor a személyazonossági kártya és/vagy a halotti bizonyítvány fénymásolata is szükséges. Augusztusban Felsőcsernáton következik.

Fontos, hogy mindenki jelentkezzen – hangsúlyozta Varga Elemér –, akkor is, ha egyénileg már elkészítette a telekkönyvezési dokumentációt, és úgy gondolja, hogy rendben van. Ha többen örökölnek, nem kötelező, hogy mindenki megjelenjék, kültelek esetében elég, ha a családból egy valaki jelentkezik, és magával viszi a többiek személyi iratait is. Örökölni olyan személy is örökölhet, aki nem román állampolgár. Belsőség esetében személyesen kell jelen lenni, mert az illetőnek alá is kell írnia. Nehézséget jelent a zsebszerződések ügye – tudtuk meg a szakembertől, de azokat is próbálják a kataszteri hivatallal tisztázni. Az illetőnek nem tulajdonjogot, hanem használati jogot lehet telekkönyvezni, három esztendő után a használóból tulajdonos lesz.

Ezt követően még mindig van lehetőség javításokra – hangsúlyozta a szakember –, aki úgy látja, hogy a felmérés nem fedi a valóságot, hatvan nap áll a rendelkezésére benyújtani a panaszát, amit a kataszteri hivatal elbírál. Ha a panasz jogos, elvégzik a szükséges javításokat, amint a felmérést a bukaresti cég átadja a megyei kataszteri hivatalnak. Jövőre teljesen új telekkönyveket állítanak ki új számokkal, a régiek a levéltárba kerülnek.

szerző: Iochom István - 3szek.ro


Hírdetés