Izsák Balázs: Nem vagyunk kisebbség!

A nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezés olyan népeket, nemzeteket, országokat, nemzeti közösségeket kíván támogatni, amelyeket ebben a pillanatban nem ismer el az Európai Unió.
Fotó: szekelyhon.ro


2020. január 19. vasárnap, 15:10 perc   

A nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezés olyan népeket, nemzeteket, országokat, nemzeti közösségeket kíván támogatni, amelyeket ebben a pillanatban nem ismer el az Európai Unió.

A kezdeményezés nem a kisebbségvédelemről szól! Sokan nem értik meg, hogy a flamandok, Flandria miért nem támogatta a Minority SafePack polgári kezdeményezést. Mert nyilvánvaló, és természetes reakciójuk volt, hogy ők nem kisebbség, hanem nép, nemzet, ország. Hasonlóan vélekednek önmagukról a skótok, a katalánok, a baszkok, de mi, székelyek is. Többséget alkotunk a szülőföldünkön, és ezt a többséget száz esztendős idegen uralom alatt is megtartottuk.

2017. április 6-án a Minority SafePack bejegyzésekor világosan leszögeztük, hogy ez nem oldja meg a nemzeti közösségek, népek, nemzetek által lakott régiók problémáit, nem szavatolja a regionális kultúrák fenntarthatóságát, és nem szünteti meg annak lehetőségét, hogy az Európai Unió eszközeit egyes tagállamok asszimilációs politika szolgálatába állítsák.

Három és fél hónap van hátra az egymillió aláírás összegyűjtéséhez a nemzeti régiókért. Tegyük sikeressé a polgári kezdeményezést, hiszen Európa kulturális sokszínűségét nem csak az államok szavatolják, hanem az Európai Unió által jelenleg el nem ismert nemzeti régiók is. A Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért című polgári kezdeményezés révén éppen azt kívánjuk elérni, hogy – alapszerződéseivel összhangban – az Európai Unió ismerje el, mi több, támogassa a nemzeti régiókat, az ott élő többségi közösségek identitásának megőrzése pedig legyen a közösségi jog- és intézményrendszer szerves része.

Aki ma kisebbségként akar kezelni népeket, nemzeteket, országokat, az megrekedt a múlt század közepének gondolkodásában, amikor erőteljesen és markánsan kivált az európai etnoregionális mozgalom a kisebbségvédelemből, a nyelvi jogok helyett az önrendelkezést tűzve zászlajára.

Az ENSZ alapokmánya kimondja az egyenlőséget a nagy és a kis nemzetek között, tehát a népek szuverenitása nem köthető azok lélekszámához. Ezért küzdünk a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért, ezért követeljük az önrendelkezés intézményeként a területi autonómiát Székelyföldnek.
 

Izsák Balázs

a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvásárhely, 2020. január 17.


Hírdetés