Mindenszentek és halottak napja Erdélyben

Részlet Both Zsuzsa Ünnepnaptár című könyvéből


2017. november 1. szerda, 13:16 perc   

A világítás, gyertyagyújtás szokása viszonylag új keletű, és a katolikus falvakból terjedt át a vegyes felekezetű falvakba. Sóvidéken, a református lakosságú falvakban még az ötvenes években is csak virágot vittek a sírokra, de gyertyát nem gyújtottak, míg a katolikus falvakban már a harmincas években mécseseket vittek és gyújtottak meg a temetőben. Ezek a mécsesek korondi cserépedényből készültek, amelybe kanócot tettek, viaszt öntöttek rá, majd több éven keresztül használták.

Kolozsvár környéki falvakban, mint például Magyarlónán és Magyarfenesen, az öregek arra emlékeznek, hogy gyermekkorukban szüleikkel együtt kimentek a temetőbe és égő fadarabokat dobáltak fel, figyelemmel kísérve azok parázslását.
A néphit szerint a mindenszentek és halottak napja közötti éjszakán a templomban a halottak miséznek. Halottak napján megvendégelik a szegényeket és a koldusokat. A Gyimes-völgyben így mondták: „Halottak napjára főzünk, sütünk cipókat, odaadjuk avval, hogy a hóttaké.” 

Képünk illusztráció. Gyergyóditrói asszony a halottak napjára sütött kaláccsal, 1998-ban. (Fotó: Karácsony Molnár Erika/Tudásbázis.hu)

Csíkdelnén egész kemencére való cipót sütnek, amelynek Isten lepénye, halottak lepénye a neve. Ezt még melegében átalvetőbe teszik, és kiosztják a templom előtt álldogáló szegények között, akik ennek fejében a család elhalt tagjaiért imádkoznak. Úgy tartják, hogy a halott ilyenkor elmegy hozzátartozói kapujához, és ha a szegénynek nem adnak alamizsnát, sírva távozik. Gyergyócsomafalván, Futásfalván annyi cipót sütnek, ahány halottja van a családnak.
A töklámpás készítésének is ez volt az ideje. Ezt többnyire emberfej nagyságú tökből készítették úgy, hogy a tök tetején vagy egyik oldalán kézfej nagyságú lyukat vágtak, amelyen keresztül a tök belsejét kivájták. A legépebb oldalára szemet, orrot, szájat vágtak, majd mécsest tettek a tök belsejébe. Az ilyen töklámpásokat kivitték a temetőbe vagy kitették az ablakba, tornácba a szomszédok, rokonok, ismerősök ijesztésére.

szerző: Both Zsuzsa - romkat.ro


Kapcsolódó cikkek | Hírek
porno ankara tercume
Samsun Escort istanbul escort lida lida hacklink webmaster forumu