Oktatási intézményeket vonnának össze Hargita megyében

Az Erdélyi Magyar Néppárt tiltakozik


2018. november 15. csütörtök, 17:45 perc   

A Hargita Megyei Tanfelügyelőség javaslata szerint Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen tanintézeteket vonnának össze. Megszűnne az összes óvoda, néhány általános iskola, illetve középiskola jogi önállósága. 

Tőke Ervin, az Erdélyi Magyar Néppárt országos alelnöke, és Zakariás Zoltán, a Néppárt Hargita megyei elnöke csütörtöki sajtótájékoztatójukon elfogadhatatlannak, szakmaiatlannak, nyílt központosítási törekvésnek nevezték a jelentést.

Nélkülözi a szakmaiságot és nem veszi figyelembe a gyermekek érdekeit – jegyezte meg Tőke Ervin. Kifejtette: „számos önálló tanintézmény jogi státusza megszűnne spórolás címszó alatt. Mindez rontaná az oktatás minőségét, még több leterhelt embert jelentene gyermekeink körül. Tapasztaljuk, látjuk, a múltban és a jelenben is, hogy nincs biztonságban a tanügyi rendszerünk se a minisztériumnál, se az önkormányzatnál, se a tanfelügyelőségnél.

Egyedüli megoldás az oktatási autonómiát is magába foglaló kulturális autonómia, melynek lényege, hogy a magyar közösség által választott testület döntsön az oktatásról.

A tanügyi rendszer minőségére oda kell figyelni, másképp nem lesz jó vége. A gyerekek a közösség jövőjét jelentik, nem pedig számokat egy Excel táblázatban”. - fejtette ki a Néppárt alelnöke

Évek óta folyik a huzavona a tanfelügyelőség, minisztérium és az oktatási egységek között a költségek csökkentése kapcsán – mondta Zakariás Zoltán, aki felvázolta, hogy 2017 júliusáig a tanügyi törvény egyértelműen úgy rendelkezett, miszerint az iskolahálózatról szóló döntés az önkormányzatok kezében volt, a tanfelügyelőség láttamozásával.

Majd a későbbiekben ezt a jogot kiterjesztették marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium ügye kapcsán a tanügyminisztériumra is, ami lehetőséget biztosít a minisztériumnak arra, hogy oktatási intézményeket hozzon létre. Ugyanakkor ez a rendelkezés feljogosítja a minisztériumot arra is, hogy oktatási intézményeket vonjon össze vagy szüntessen meg.

Továbbá megjelent egy sürgősségi kormányrendelet is, amely alapján ha a tanfelügyelőség és az önkormányzat nem jut egyezségre az oktatási rendszer ügyében, a minisztérium fog dönteni. Ez nyílt központosítás, ami elfogadhatatlan!

Hargita megye esetében a fejkvótát is át kell gondolni mivel működnek itt (és nagyon helyesen) kisebb létszámú iskolák magyar és román részről egyaránt. - hívta fel a figyelmet Zakariás Zoltán

A Néppárt Hargita megyei elnöke felhívást intézett a szenátorokhoz – mivel az ő térfelükön pattog most a labda – , hogy a törvényből vegyék ki a minisztérium vétó jogát tartalmazó részt. Felszólította a Kisebbségi Oktatásért Felelős Államtitkárságot, hogy vizsgálják felül a fejkvóta rendszert. Ugyanakkor az önkormányzatokat is megkérte arra, hogy az összevonásokat tartalmazó javaslatot ne fogadják el.


Kapcsolódó cikkek | Hírek
porno ankara tercume
Samsun Escort istanbul escort lida lida hacklink webmaster forumu