Reagált a Schweighofer a lefoglalt több mint félezer köbméter fa ügyében

A Holzindustrie Schweighofer bukaresti központjából kaptunk egy levelet


2018. december 10. hétfő, 18:16 perc   

A Holzindustrie Schweighofer bukaresti központjából kaptunk egy levelet

A cég több oldalon reagál a közelmúltban történt ellenőrzés kapcsán. Nyilatkozatukat változatlanul közzétesszük: 

Bukarest, 2018. december 7.

A Holzindustrie Schweighofer válasza az önök médiatermékében megjelent anyagra, a rétyi gyárban történt ellenőrzést illetően 

 • A cég szigorúan betartja az érvényben lévő törvényeket és normatívákat

 • A törvényben található hézagok képtelen helyzeteket eredményeznek, mivel a feldolgozó precízebb mérési módszert alkalmaz, mint a beszállító

 • A Holzindustrie Schweighofer technikai és tanácsadói segítséget nyújt az érintett hatóságoknak a faanyagok mérési rendszerének modernizálására.

A http://szekelyfold.ma hónapon megjelent cikk nyomán a Holzindustrie Schweighofer nyomatékosítja, hogy a cég modern, lézeren alapuló mérési eszközöket használ, amelyeket a Romániai Szabványosító Hivatal hagyott jóvá és az Országos Mertológiai Intézet hitelesített. Ezek a műszerek pontosabb mérési eredményeket nyújtanak, mint a beszállítók által az erdőben használt kézi mérések. Az utóbbiak pontatlanok (de törvényesek) és fel vannak tüntetve a szállítóleveleken. A különböző mérési eredményeknek köszönhetően keletkezett eltérések, szabályosak és helyesek, ahogy azt a nemzetközi gyakorlatban a tudományos kutatások igazolják. Ennek következtében a Holzindustrie Schweighofer fenntartja álláspontját, miszerint a Romániai Szabványosító Hivatal által jóváhagyott és hitelesített mérési módszerek helyesek és nem büntethetők az ebből adódó eltérések.

A cég standard eljárási módszere nyomán, a gyárban elkülöníti az elektronikus mérési módszerből adódó faanyag többletkülönbséget, félreteszi és értesíti a hatóságokat. Ez a procedúra a cégnek vissza nem téríthető anyagi erőfeszítés jelent, ami magába foglalja a feldolgozási folyamaton kívüli rakódási költséget, olyan áru miatt, ami nem is az övé és nem is vett át. Sőt, a vállalat minden ilyen esetben értesíti az Erdőfelügyelőséget.

Az eladásra szánt farönköket, erdészetben használt tolómércével, megmérik a rakódás helyszínén, és a célállomáson is ugyanez történik, csak elektromos mérőműszerrel. A két eltérő mérési módszernek köszönhető a kapott többletkülönbség, amely néha, a jelenlegi törvények által elfogadott tűréshatáron kívül esik. Ez “rendszeren kívüli” famennyiséget eredményez, amely, még ha le is jelentik a hatóságoknak, abban a kellemetlen helyzetbe hozza a piaci szereplőket, hogy büntethetők lehetnek.

A Holzindustrie Schweighofer teljeskörű támogatást nyújt a hatóságoknak a törvények javításában és a forgalmazott faanyag mérési rendszerének koherensebbé tételében. A vállalat bevezetett egy sor intézkedést a fenntartható hazai faipar érdekében.
 

A Holzindustrie Schweighofer intézkedései a fenntartható romániai faiparért

 

 • GPS nyomkövető – Átláthatóság az ellátási láncban

A Holzindustrie Schweighofer Timflow néven egy GPS nyomkövető rendszert fejlesztett ki és működtet Romániában. Ez a rendszer sokkal több, mint az érvényben levő legális elvárások. Minden szállítójármű, amely rönköt szállít a HS valamelyik gyárába, GPS nyomkövető készülékkel van felszerelve, amely már a rakodási helyszínen működésbe lép. Az adatok a www.timflow.com weboldalon bárki számára elérhetőek.

 • A Holzindustrie Schweighofer nem fogad el fát nemzeti parkokból

A Holzindustrie Schweighofer már bevezette Romániában a „Zéró szállítmány a Nemzeti Parkokból” elvét, annak ellenére, hogy a törvénykezés ezt bizonyos feltételekkel, a nemzeti parkok puffer-zónáiban lehetővé teszi.

 • Nyitott ajtók politikája a civil szervezetek számára

Az átlátható kommunikálás jegyében a Holzindustrie Schweighofer a nyitott ajtók politikáját alkalmazza a civil szervezetekkel szemben is. Az érdekelt szervezeteket arra buzdítjuk, hogy regisztrálják magukat a Schweighofer Csoport Megfelelőségi és Fenntarthatósági Osztályán és miután aláírnak egy standard titoktartási megállapodást, amely a használt technológiára tér ki csupán, látogassanak el hozzánk. Az a célunk, hogy átlátható módon megmutassuk azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a biztonságos ellátási lánc érdekében teszünk.

 • Az EUTR ellenőrzések megerősítik a Holzindustrie Schweighofer hatékony due diligence rendszerét

2015 márciusa és 2018 márciusa között a Holzindustrie Schweighofer romániai fűrészüzemeiben és panelgyáraiban 11 olyan ellenőrzés zajlott, ahol a fatermékekről szóló uniós rendelet (EUTR) tiszteletbe tartását vizsgálták. Mindenik ellenőrzés nyomán bebizonyosodott, hogy a Holzindustrie Schweighofer due diligence rendszere megfelel a fatermékekről szóló uniós rendeletnek (EUTR). Az EUTR szabályzat az a legális keret, amely garantálja, hogy a kitermelt faanyag törvényes módon került be az Európai Unió piacára. A „due diligence” fogalom lényege, hogy az ipar gazdasági szereplői egy olyan kockázatmenedzsment eljárást alkalmaznak, amely csökkenti annak lehetőségét, hogy illegálisan kitermelt faanyag kerüljön a piacra vagy hogy ne kerülhessenek illegálisan kitermelt fából készült termékek a piacra.

 • Jobb konzultálás az érintett felekkel

Az elmúlt két évben a Holzindustrie Schweighofer megerősítette a párbeszédet minden érintett féllel. A vállalat nyílt és átlátható párbeszédet vállalt a civil szervezetekkel. Céljaink azonosak: a fafeldolgozó ipar fenntarthatóságának biztosítása.

 • Szigorú ellenőrzés az érzékenyebb területeken

A Holzindustrie Schweighofer egy olyan kockázatcsökkentő rendszert fejlesztett ki, amely az Erdőgazdálkodási Tanúsításért Egyesület által kidolgozott térképeken alapul. Ez a térkép azokat az erdőket jelöli, amelyekben az illegális kitermelés kockázata magas. Abban az esetben, ha vállalatunk ezekről a területekről vásárol faanyagot, nagyfokú óvatossággal jár el, az árukísérő dokumentumok (értékakta, erdőgazdálkodási terv, kísérő akta) még alaposabb ellenőrzése által.

 • Megfelelőségi és korrupció ellenes kiképzés

A Holzindustrie Schweighofer beszerzési osztályán dolgozó alkalmazottak számára kötelező, hogy rendszeresen részt vegyenek olyan képzéseken, ahol a megfelelési szabályokról és korrupció ellenes eljárásokról tanulnak.

 • Megerősítettük a megfelelőségért dolgozó csapatunkat

Egy teljes due diligence rendszer létrehozása komoly humánerőforrást igénylő feladat. Az utóbbi hónapokban a Holzindustrie Schweighofer újabb felelős személyeket alkalmazott. Jelen pillanatban 16 kolléga dolgozik a vállalat tanúsítványokkal foglalkozó csapatában.

 • Beszállítók kizárása, akik nem tartották tiszteletben a Holzindustrie Schweighofer beszerzési politikáját

Abban az esetben, hogyha egy beszállító nem tartja tiszteletben a vállalatunk beszerzési politikáját, kizárjuk ellátási láncunkból.

 • Újraerdősítési programok

2017-ben a Holzindustrie Schweighofer partnerségben az Országos Erdőfelügyelőségek Egyesületével (Asociația Administratorilor de Păduri, AAP) és a szucsávai „Ștefan cel Mare” Egyetemmel, egy több éves projektet indítottunk, amelynek célja a degradált erdős területek regenerálása. A program neve „Erdő a jövőnek” (Pădurea de Mâine). A program keretén belül degradált erdős területeket regenerálunk, amelyen magánszemélyek bírtokában vagy közösségi tulajdonban vannak. Ezzel a projekttel a Holzindustrie Schweighofer hozzájárul Románia erdőinek regenerálásához. A vállalat egy millió eurót költ erre e célra és egy millió facsemete elültetése a cél, a program 2024-ig tart. Bővebb információk a www.padureademaine.ro oldalon.

 • Az FSC® standardok gyakorlatba ültetését a Holzindustrie Schweighofer egy 10 Ron/m3 (körülbelül 2€) bónusz felajánlásával támogatja Romániában az FSC® tanúsítvánnyal rendelkező rönkökért

Annak érdekében, hogy fenntartható ellátási láncot biztosítsunk Romániában, amely megfelel a szigorú FSC® standardoknak, a Holzindustrie Schweighofer bónuszt fizet beszállítóinak az FSC® tanúsítvánnyal rendelkező rönkökért.

A Holzindustrie Schweighofer nyilvános, nyílt és átlátható párbeszédet folytat. A www.schweighofer.at/ro/responsabilitate.html weboldal azt a célt szolgálja, hogy segítsük és jobbá tegyük a párbeszédet a faipar fenntarthatóságának témakörében.

A Holzindustrie Schweighofer Romániában
 • Befektetések: 2002 óta, amikor a Holzindustrie Schweighofer belépett a romániai piacra, közel 800 millió eurót fektetett be csúcstechnológiával dolgozó termelői egységeibe. Hű maradva a fenntarthatóság és szociális felelősségvállalás elvéhez, a Holzindustrie Schweighofer folyamatosan visszafektette az országban a megszerzett profit nagy részét.

 • Munkahelyek: A vállalatnak több, mint 2.700 közvetlen alkalmazottja van a romániai irodáiban és gyáraiban, 2002-től idáig több, mint 4.000 személynek támogatta a szakmai fejlődését.

A befektetéseknek köszönhetően, több, mint 10.000 munkahelyet hozott létre a kapcsolódó iparágakban. Ezek a munkahelyek olyan gazdaságilag hátrányos vidékeken jöttek létre, mint Kománfalva (Bákó megye), Szeretvásár (Szucsáva megye), vagy Réty (Kovászna megye).

 • Adók: 2002-tól a vállalat több, mint 115 millió euro (nettó) adót fizetett Romániában.

 • Hozzáadott érték: a termeléssel keletkező hozzáadott érték mind Romániában marad, az országban megvásárolt farönk a feldolgozás során magas hozzáadott értékkel rendelkező termékekké alakul. Ez a hozzáadott érték látható az exportált termékeink átlagárán is, amely megközelítőleg 247 euro/m³. Eközben a többi ipari szereplő elsődlegesen feldolgozott termékeket 140 euro/m³-es áron exportál.

 • Nyersanyag: A Holzindustrie Schweighofer által, Romániában feldolgozott faanyag 60%-a importból származik, a maradék 40%-ot pedig az országból szerezzük be, a helyi piacokról. A belföldről vásárolt famennyiség csupán 6%-a az országosan kitermelt össz famennyiségnek (2017-es adat).

 • Export: A Holzindustrie Schweighofer egy fontos exportőr és fontos szerepet játszik az országos fuvarozási hálózat fejlődésében. 2015-ben például a vállalat a második legnagyobb exportáló volt, a konstancai kikötőben áruforgalmat bonyolítók közül. Ez 20 %-os piaci részesedést jelentett: 26.000 tehervagon mozgatását és 10.700 teherautó fuvart. Jelen pillanatban a Holzindustrie Schweighofer rajta van az első 15 olyan piaci szereplő listáján, akik a vasúton történő árumozgatást bonyolítják.

 • Csúcstechnológia: A technológia, amelyet a Holzindustrie Schweighofer Romániába hozott, nagyon sokat emelt a fafeldolgozó ipar színvonalán. A romániai termelői egységekben az alkalmazottak fát dolgoznak fel és a legjobb minőségű termékeket állítják elő, amelyek versenyképesek a nemzetközi piacokon is.

 • Átláthatóság: Egy olyan due diligence rendszert vezettünk be, amely meghaladja a törvényes előírásokat, és továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy egy fenntartható és átlátható ellátási láncot biztosítsunk Romániában.

A Schweighofer Csoportról

A Schweighofer Csoport egy osztrák eredetű családi vállalkozás, több mint 400 éves tapasztalattal rendelkezik a fafeldolgozás terén. Jelenleg a cégcsoport Európa szerte aktív, legfőbb tevékenysége a fafeldolgozás, de bioenergiát is előállít, illetve erdőgazdálkodási és ingatlan ügyletekben vesz részt. A Schweighofer Csoport Romániában három deszkagyárat és két panelgyárat működtet. Németországban is működik egy deszkagyár. A cégcsoport vezető szerepet tölt be az európai faiparban, jelenleg mintegy 3100 embert foglalkoztat. A Holzindustrie Schweighofer a világ több mint 70 országába exportálja termékeit. - írja Luciana Petrescu, a cég kommunikációs igazgatója


Hírdetés