Szent István király ünnepe

„Köszönjük neked, szent király, hazánkat és önmagunkat, ezt az első ezer évet itt, kérünk, ne vond el romolhatatlan jobbodat.”
Fotó: szekelyhon.ro


2019. augusztus 20. kedd, 13:27 perc   

„Köszönjük neked, szent király, hazánkat és önmagunkat, ezt az első ezer évet itt, kérünk, ne vond el romolhatatlan jobbodat.”

Ma, amikor Árpád-házi I. Szent István (975 táján –1038), az utolsó magyar fejedelem és az első magyar király ünnepét üljük, mintegy imaként olvashatjuk Szabó Magdának Amit tettél, az ég csodája volt című írásából való sorait.

Géza nagyfejedelem és Sarolt fia 14–15 éves lehetett, amikor apja elfogadtatta őt utódjául az ország nagyjaival. István pajzsra emelését rövidesen, valószínűleg Szent Adalbert közvetítésével történt házasságkötése követte. Dinasztikus frigye a bajor fejedelem, Civakodó Henrik Gizella lányával, az egyházszervezést is segítette.

Géza halála után István nagyfejedelem előbb Kopánnyal szemben, majd hosszú uralkodása során még két alkalommal kényszerült határozott fegyveres fellépésre – Gyula ellen még elkerülhette a vérontást, de Ajtony ellenállt. Irgalma rokonaikkal mindkét esetben megmutatkozott. Asztrik 1000 karácsonya előtt hozta el számára II. Szilveszter pápától a koronát és zászlós lándzsát. A koronázással és a királlyá kenéssel létrejött a keresztény magyar királyság, kiépült a vármegyei- és egyházmegyei hálózat. Közben a nép lelki megerősítésére törekedett.

Veszélyben megvédte országát

Szent István király igazságos, jámbor, békeszerető, és ha kellett béketeremtő volt. Veszélyben megvédte országát, amikor arra volt szükség, szövetségeseket keresett. A zarándokok, kereskedők útját biztonságossá tette. Szigorú, a keresztény értékrend szerinti törvénykezése biztosította a magyarság megmaradását Európában. Fiait túlélvén, jussát, koronáját, a magyarság sorsát Nagyboldogasszonyra bízta, akinek ünnepén, 1038. augusztus 15-én, égi hazába tért. Népe három évig gyászolta.

Templombúcsúk, zarándoklatok

Magyarország fővédőszentjének liturgikus ünnepén, ma 11 órától búcsút ülnek Mezőbándon, a főcelebráns és szónok Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes-plébános lesz; Csíkszentmihály filiájában, Ajnádon Ilyés Imre, a brassói Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia segédlelkésze prédikál, Hidegségben pedig Boldizsár Ferenc, erdőszentgyörgyi plébános lesz a vendégszónok. A Tógátnál, a gyergyóhódosi eltérőnél lévő keresztnél 17 órakor kezdődik a szentmise, a szentbeszédet Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes-plébános mondja. A gyergyószentmiklósi Szent István ereklyéinek átvitele egyházközség ugyanakkor ünnepli a plébániatemplom felszentelésének 11. évfordulóját. A szentmise főcelebránsa Kovács Szabolcs újmisés lesz. Borszéken 18 órától Pál Vilmos salamási plébános mondja a homíliát.

szerző: Molnár Melinda - szekelyhon.ro


Hírdetés