Szobrot emeltek a székely fejedelemnek Siménfalván

Jeles események fémjelzik az idei siménfalvi falutalálkozót
Fotó: szekelyhon.ro


2018. szeptember 11. kedd, 20:16 perc   

Jeles események fémjelzik az idei siménfalvi falutalálkozót

Jeles események fémjelzik az idei siménfalvi falutalálkozót: a Magyar Unitárius Egyház (MUE) jubileumi évének helyi megünneplése, illetve az egyetlen székely és unitárius fejedelem, Siménfalvi Székely Mózes két és fél méteres szobrának leleplezése az alakuló emlékparkban. - írja a Székelyhon

Számos településről hívta egybe az unitárius templom harangja szombaton az elvándoroltakat, hogy az otthon élőkkel együtt emlékezzenek meg történelemalakító elődeikről, és találkozzanak falusfeleikkel.

Múlt, jelen, jövő

Az úrvacsoraosztásos istentiszteleten, amelyen szép számmal vettek részt helybéli reformátusok is, a gyülekezetet Jakab Imola lelkipásztor képviselte. Szószéki szolgálatában Kovács István sepsiszentgyörgyi lelkész, a MUE közügyi igazgatója a vallásszabadság kihirdetésének 450. jubileumát méltatta. Az évforduló a múltidézés mellett a jelenre és a jövőre fókuszál.

A megmaradás és hűség parancsát hangsúlyozta, úgy, ahogyan azt Dávid Ferenc és a többi egyházvezető, valamint a hívek tették, akik kiálltak az egyház és a nemzet ügyei mellett. Arckép nélküli fejedelem Székely Mózes adománybirtokait Siménfalvára összpontosította, udvarházának alapjai még léteznek. Arcképe nem maradt fenn. Jellemzését Bethlen Farkas történetíró örökítette ránk.

Az úrvacsorai ágendában a falu szülötte, Sipos László firtosváraljai unitárius lelkész a hazatérés öröméről és a kitartás fontosságáról szólt: ezen a napon ugyanúgy lépett be a templomba, ahogyan régen tette szüleivel, nagyszüleivel, rokonokkal és szomszédokkal.

Szén Sándor helyi unitárius lelkésztől megtudtuk, legutóbb 2000-ben volt falutalálkozó – nagy események örömei ültetik egymás mellé őket. Idén Magyarország kormányának támogatásával megújult kívülről az unitárius istenháza. Buzdításképpen Mózes könyvéből idézett: „Térj vissza hazádba, rokonságod közé, s jót teszek veled” (1 Móz. 32, 10). Lőrinczi Lajos, a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör esperese jézusi példázat nyomán emlékeztetett: a szülőhely jó atyaként tárt karokkal várja és fogadja vissza gyermekeit.

A templomi ünnepségen Bálint Hortenzia énekvezér által betanított műsorral kedveskedtek a gyermekek.

Siménfalvához kötődő életút

A székely fejedelem szobrának szombati leleplezéséhez a menet- és térzenét Nagy Levente vezényletével a keresztúri Polgári Fúvószenekar biztosította. Az unitárius fejedelem életútját Gyöngyössy János történeti grafikus és Bartha Levente ismertette. Zavaczki Walter Levente szobrászművész alkotását a helyi önkormányzat finanszírozta.

A szobrot Péter Zoltán polgármester és Szén Sándor leplezte le. A műsorban közreműködött a kövesdi testvértelepülés alpolgármestere, Kiszler Gyula és az énekkar, a székelyszentmihályi citeraegyüttes, Szén Csilla pedig Dsida Jenő Psalmus Hungaricus című versét szavalta el.

A kultúrotthonbeli közebéd után az iskola sportpályáján felállított színpadon Boda Csilla, Bálint Ilona és Tibódi Erika tanítványai szerepeltek. Fellépett a rugonfalvi Forgórózsák, valamint a székelykeresztúri Vadrózsák Néptáncegyüttes. Tábortűzzel és mulatsággal ért véget az ünneplés, a talpalávalót Jóni Géza és zenekara biztosította. Vasárnap futballmérkőzéssel zárult a falutalálkozó.

szerző: Molnár Melinda - szekelyhon.ro


Hírdetés