Teleki Pál elveszettnek hitt búcsúlevele került elő

Gróf Teleki Pál (1879-1941) miniszterelnök eddig ismeretlen búcsúleveleit mutatták be szerdán Budapesten,


2019. Április 3. szerda, 18:58 perc   

Gróf Teleki Pál (1879-1941) miniszterelnök eddig ismeretlen búcsúleveleit mutatták be szerdán Budapesten,

az egykori miniszterelnök halálának 78. évfordulóján a Fővárosi Levéltárban. A leveleket a politikus Incze Péter magántitkárának írta öngyilkossága előtt.

A budapesti önkormányzat támogatásával kerültek a levéltár tulajdonába Teleki Pál eddig ismeretlen búcsúlevelei az Incze család irataival együtt. Incze Péter hosszú éveken keresztül az egykori miniszterelnök magántitkáraként dolgozott. Incze Marosludason született és I. világháborút követően, sokakhoz hasonlóan áttelepült a trianoni Magyarországra. Telekivel a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületében (SZEFHE) ismerkedett meg, amelynek Teleki rabonbánja, azaz vezetője volt. Incze személyi titkáraként a szintén Teleki által irányított illegális propagandaszervezetnél, a Társadalmi Egyesületek Szövetsége Központjánál (TESzK) is dolgozott, a határon túli magyar szervezetek illegális finanszírozásában vett részt. Baráti, bizalmi viszony fűzte a volt miniszterelnökhöz.

Teleki Pál második miniszterelnöksége (1939-1941) között Magyarország végérvényesen a náci Németország mellé sodródott a két bécsi döntés - Felvidék és Észak-Erdély - visszacsatolásának zálogaként. Így üdvözölhette Teleki, immár az Észak-erdélyiek miniszterelnökeként is, a Kolozsvárra bevonuló magyar hadsereget megszemlélő Horthy Miklós kormányzót 1940. szeptember 11-én.

Meghatározó történészek álláspontja szerint Telekit felőrölte a Németország és az angolszász hatalmak közötti egyensúlyozás és amikor 1941 tavaszán Magyarország arra kényszerült, hogy területén átengedje a Jugoszláviát lerohanni készülő német csapatok és hadviselő félként belépjen a háborúba, annak ellenére, hogy az ország néhány hónappal azelőtt kötött örök barátsági szerződést a délszláv állammal, Teleki öngyilkosságot követett el.

A körülményeket nehezítette, hogy a miniszterelnök évtizedek óta húzódó vesebajjal küzdött és a meglévő depresszióját súlyosbította, hogy akkoriban tudta meg, hogy felesége és édesanyja is súlyos beteg. Emellett azzal is szembesülnie kellett, hogy a visszacsatolt területeken a magyar közigazgatás figyelmen kívül hagyja az ő viszonylag toleráns nemzetiségi politikáját - arról beszélt, hogy így nem is érdemeltük meg a revíziót - írja az index.hu.

Teleki ellentmondásos személyiségéhez hozzátartozik, hogy antiszemitának vallotta magát, első miniszterelnökség alatt (1920-1921) fogadták el a a zsidóság egyetemi felvételi arányát korlátozó numerus clausust, míg második miniszterelnöksége alatt az 1938 végén beterjesztett második zsidótörvényt. Ablonczy Balázs történész, Teleki monográfusa, kifejtette: eddig ismert volt az 1950-es évek végén előkerült, Horthy Miklós kormányzónak írt drámai hangvételű búcsúlevele, amelyben így fogalmaz:

“Szószegők lettünk – gyávaságból – a mohácsi beszéden alapuló örökbéke szerződéssel szemben. A nemzet érzi, és mi odadobtuk becsületét. A gazemberek oldalára álltunk – mert a mondvacsinált atrocitásokból egy szó sem igaz! Sem a magyarok ellen, de még a németek ellen sem! Hullarablók leszünk! a legpocsékabb nemzet. Nem tartottalak vissza. Bűnös vagyok.” Teleki írt egy búcsúlevelet betegeskedő feleségének is, amely a mai napig nem került elő.

A most bemutatott, a személyi titkárának szóló két levél közül az egyik sokkal személyesebb, szikár hangvételű dokumentum, amelyben Teleki többek között az írja: “Ha valaki kíváncsi, h. mindez (az öngyilkosság - szerk. megj.) miért, megmondhatja, h. nagyon és mind jobban utáltam az embereket”, valamint azt kéri Inczétől, hogy mindenféle külsőség nélkül temessék el és a sírkövére ne írják fel a nevét. A levél borítékján az Inczének sürgősen felirat olvasható. 

A másik, többször átdátumozott iratban egy általános rendelkezés olvasható a saját temetéséről és a könyveiről, ebben azt kéri Inczétől, hogy temetésére csak ő kísérje el. A most nyilvánosságra hozott dokumentumok teljes egészében ITT érhetőek el. Teleki, végakarata ellenére, állami temetést kapott, sőt miután a katolikus egyház megállapította, hogy átmeneti elmezavarban szenvedett, egyházi szertartást keretében kapta meg a végtisztességet. (hírszerk./mti/index.hu) - írja a transindex.ro


Hírdetés