Tovább szorítják a kárpátaljai magyar oktatást az ukránok

A pocsékul elsajátító tanulóknak ezentúl ukránul kellene Shakespeare, Rousseau műveit értelmezniük vagy verselemzési készségeiket Edgar Allan Poe Hollóján megcsillantaniuk.


2018. január 27. szombat, 11:44 perc   

Még meg sem száradt a tinta a kisebbségeket hátrányosan érintő ukrán oktatási törvényen, máris újabb rendelettel sokkol az Ukrán Oktatási Minisztérium. Míg a kárpátaljai magyar iskolákban a világirodalmat a magyar irodalom részeként tanították, szeptembertől az ukránnal integrálnák, így az államnyelvet – az elhibázott módszertannak betudhatóan – pocsékul elsajátító tanulóknak ezentúl ukránul kellene Shakespeare, Rousseau műveit értelmezniük vagy verselemzési készségeiket Edgar Allan Poe Hollóján megcsillantaniuk.

A helyzetről Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora tájékoztatta a Magyar Nemzetet. – Az új oktatási törvény még életbe sem lépett, tehát át sem tértünk a 12 éves oktatásra, amikor az oktatási minisztérium – véleményem szerint minden szakmailag megalapozott indok nélkül – egyik napról a másikra változtatott a 10–11. osztályosok óratervén, főként az irodalom kapcsán. Kárpátalján a világirodalom mindig is a magyarral integrált tantárgy volt, míg az ukrán iskolákban az ukrán és a világirodalom külön tantárgyként szerepelt.

A pedagógusszövetség csak annyiban látott ebben kivetnivalót, hogy a magyar irodalmat alacsonyabb óraszámban tanítottuk, mint az ukrán vagy az orosz iskolákban az ukránt és a világirodalmat együttvéve. Most utasították a tankönyvírókat, hogy a magyar irodalom órákon hagyják ki a világirodalmat, mert azt áthelyezték az ukrán irodalom tárgy keretei közé, ami szakmailag abszurd és rossz – véli a pedagógusszövetség elnöke. – Ráadásul ha életbe léptetik a rendeletet, valószínűleg azonnal felére csökkentenék az anyanyelvi irodalom óráinak számát.

A kisebbségi magyar oktatás kárpátaljai zászlóvivője hangsúlyozta, hogy már létezik kész, jól bevált tankönyv a magyar irodalom és világirodalom integrált tárgyhoz, s minden világirodalmi mű hozzáférhető magyarul az iskolákban, míg az ukránnal integrálthoz nem csak a tankönyv hiányzik: nincsenek ukrán nyelvű világirodalmi fordítások a helyi magyar iskolákban, így a gyerek – ha értené a tananyagot, és szeretne hozzájutni a könyvekhez – sem juthatna hozzá a kötelezőkhöz.

Egy magyar középiskola diákjai

– A KMPSZ egyáltalán nem látja indokoltnak az újítást. Álláspontunkat írásos formában juttatjuk el az oktatási minisztériumhoz – mondta Orosz Ildikó. – Amennyiben nem politikai kérdésként akarják kezelni az ügyet, akkor a magyar iskolákban meghagyják a korábban már jól bevált rendszert, míg a többségi oktatási intézményekben integrálhatják az ukrán és a világirodalom oktatását, ha ezt látják jónak. Ha figyelmen kívül hagyják fenntartásainkat, esetleg negatív választ kapunk megkeresésünkre, kénytelenek leszünk azt feltételezni, hogy ismét politikai síkra terelték a kérdést, s nem a gyermekek oktatásának minőségi javulása a céljuk – fejtette ki.

A KMPSZ január 17-én tartott elnökségi ülést a rendelet kapcsán, ahol elfogadták, hogy az oktatási minisztérium mellett nyílt levélben fordulnak a külügyminiszterhez, az államelnökhöz, a kisebbségi főosztály vezetőjéhez, a tantervkészítőkhöz, a kárpátaljai magyar érdekképviseleti szervekhez, a kárpátaljai megyei oktatási főosztályhoz, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézethez és annak beregszászi tagozatához, illetve a magyarországi felelős szervekhez.

 

Forrás: mno.hu


Kapcsolódó cikkek | Hírek