Vincze Gábor: A románok többsége még mindig veszélyforrást lát az erdélyi magyarságban

Marosvásárhelyre már a nyolcvanas években, de szerintem napjainkban is Bukarest úgy tekint, mint egyfajta „frontvárosra”, amelyet meg kell hódítani. Részben ez a szemlélet határozta meg Marosvásárhely sorsát – fogalmazott az elemi.hu-n olvasható interjúban Vincze Gábor, történész.
Fotó: illusztráció


2020. június 22. hétfő, 10:48 perc   

Marosvásárhelyre már a nyolcvanas években, de szerintem napjainkban is Bukarest úgy tekint, mint egyfajta „frontvárosra”, amelyet meg kell hódítani. Részben ez a szemlélet határozta meg Marosvásárhely sorsát – fogalmazott az elemi.hu-n olvasható interjúban Vincze Gábor, történész.

A történész úgy látja, a románok többsége a mai napig állambiztonsági kockázatot lát az ott élő magyarokban, ezért könnyű azzal riogatni a románokat, hogy a magyarok el akarják venni Erdélyt, és ezt az uszítást gyakorolják is száz éve. Romániában az elmúlt száz évben tudatos, tervszerű románosítás folyt, és folyik napjainkban is. Elsősorban a magyar többségű nagyvárosok váltak ennek a törekvésnek az áldozatává. Észak-Erdélyben a néhány éves magyar uralom ezt a folyamatot megakasztotta, illetve a két háború között betelepedett románok a bécsi döntés után eltávoztak, elmenekültek Kolozsvárról, Szatmárról, Nagyváradról. Dél-Erdélyben azonban a románosítás tovább folyt a háború alatt is. 1956-ig az említett nagyvárosokat igyekeztek minél inkább elrománosítani, de Marosvásárhely kapott egy kis haladékot azzal, hogy Sztálin parancsára 1952-ben létrehozták a Magyar Autonóm Tartományt, ami persze csak névleg volt autonóm. ’56-ban Marosvásárhely lakosságának csak 20 százaléka volt román. A románosítás akkor kezdett felgyorsulni, amikor a Magyar Autonóm Tartományt 1960 végén átalakították Maros-Magyar Autonóm Tartománnyá, és mindenhol nagyarányú románosítás indult el. Nem csak lakosság betelepítés zajlott, hanem lecserélték az intézményvezetőket. Elég megemlíteni, hogy 1962-ben románosították az addig kizárólag magyar tannyelvű orvos és gyógyszerészeti intézetet, amely eredetileg a Bólyai Tudományegyetem orvostudományi kara volt. A város románosítása a ’70-es, ’80-as években felgyorsult.

Vincze Gábor megjegyzi: az 1990. márciusi magyar-román összecsapásnak volt egy hosszútávú következménye: az események után több ezer magyar menekült vagy költözött el a városból. Ezzel teljesült a román cél, néhány éven belül többségbe kerültek Marosvásárhelyen.

Azt is meg kell mondanom, hogy – véleményem szerint – az RMDSZ magára hagyta a várost - fogalmaz a történész.

A teljes interjú ITT olvasható.


Hírdetés